Archive for May, 2009

סניף האוניברסיטה הפתוחה יקיים אסיפה כללית

Saturday, May 9th, 2009

האסיפה תתקיים

ביום שני 7.9.2009, בשעה 19:30

בסמינר הקיבוצים, אולם 70,
דרך נמיר 149, תל-אביב

לאחר שלושה חודשי גישור אינטנסיבי
ובסך הכול קרוב לשנה של מו”מ
אנו על פרשת דרכים.
בין כיווני התקדמות מחד
ותחושה של התנהלות ממושכת מדי מאידך.
בין רצון להגיע להסכמות והבנות בתום לב וברצון טוב
ובין תהיה לגבי מידת תום הלב בקרב ההנהלה.
בין הצהרות על רצון טוב ושאיפה להסכם
ובין פרסומים בעיתונות שמעמידים בספק את ההכרה בנו.

אנו מבקשים להתכנס ולעדכן אתכם לגבי מצב הדברים במו”מ
ולדון ולהציע דרכי פעולה אפשריות לקראת סמסטר 2010א

האסיפה פתוחה לחברי הארגון בלבד –
ניתן להצטרף לארגון בדוכן שיוצב במקום

נוכחותכם חיונית!