Archive for December, 2009

סיכום השביתה היומית באוניברסיטה הפתוחה

Tuesday, December 22nd, 2009

אתמול, יום שני (21.12.09), הושבת קמפוס רמת אביב (קלאוזנר).

בימי שני רשומות בקמפוס זה (שבסמסטר הוא הגדול ביותר באו”פ) 84 קבוצות הנחיה. למעט חמש או שש קבוצות שבהן התקיימו לימודים בנוכחות חלקית של סטודנטים, היתה השבתה מלאה. באופן לא מפתיע, התברר כי שוברי השביתה הספורים היו מבין אלו המוכרים לנו מהשביתה הכללית.

לאורך כל היום (מ- 7:30 ועד 19:00) הייתה משמרת מחאה בשער החיצוני ובסמוך למבנה. מרכז הלימוד נראה כמו מתחם מבוצר, ובו וסביבו נספרו כ- 30 מאבטחים. בניגוד לחוק נמנעה כניסתנו אל תוך המבנה, לרבות מנחים שמלמדים ברמת אביב בימי שני וזהו עבורם מקום עבודה לכל דבר ועניין.

ההשבתה הייתה מוצלחת מאד והוכיחה שההיענות של חברי סגל ההוראה גבוהה ויפה, כמו גם תמיכתם של הסטודנטים שבחרו להביע עמנו סולידריות ולא הגיעו למרכז הלימוד. תודה מיוחדת לכ- 30 אישה ואיש שהגיעו במהלך היום, מרכזים ומנחים, חברים מהסניף הכללי של כוח לעובדים, חברות וחברים מ”כללית רפואה משלימה”, אנשי סגל מאוניברסיטת ת”א וכן סטודנטים שבאו להזדהות.

לבלוג המלא של סניף עובדי האוניברסיטה הפתוחה

IMG_6302מאבטחים מונעים ממנחה להכנס לקמפוס, 21.12.09