Archive for January, 2011

נחתם הסכם קיבוצי בין סגל ההוראה, המאוגד ב- “כוח לעובדים”, לאוניברסיטה הפתוחה

Monday, January 31st, 2011

לאחר מו”מ ממושך ולאור הכרעת בית הדין הארצי לעבודה, נחתם הבוקר, יום שני ה- 31.01.2011, הסכם קיבוצי בין ארגון “כוח לעובדים“, המייצג את הסגל הזוטר, לבין הנהלת האוניברסיטה הפתוחה. “לאחר שנתיים  ויותר של משא ומתן ארוך, אנו נכנסים לשלב חדש ומשמעותי ביחסי העבודה באוניברסיטה הפתוחה-שלב של עבודה קיבוצית ובו יישום של תנאי עבודה ושכר משופרים” אומרת שרון קטרון יו”ר נציגות סגל ההוראה וממובילות ארגון כוח לעובדים.
ההסכם החדש, המקיף כ- 1300 חברי סגל, כולל תוספת ממוצעת של 24% במשכורתם של חברי הסגל (לראשונה מזה עשרות שנים!), רצף העסקה בן 12 חודשים, ביטוח פנסיוני בקרן צוברת מקיפה -החל מיום העבודה הראשון, לקרן השתלמות, למנגנון שמירת שכר ושורה ארוכה של תנאים משופרים.
עוד הוסכם בין ההנהלה לעובדים על יצירת מנגנונים לליבון חילוקי דעות ושיתוף העובדים בנושאים שישפיעו עליהם. מהעובדים מצידם התחייבו לשמור על שקט תעשייתי מלא בתקופת ההסכם – עד ספטמבר 2014. נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, פרופ’ חגית מסר-ירון מסרה ש”ניהלנו מו”מ מורכב אשר יצר שינוי תפיסתי במודל ההעסקה של המנחים. חתמנו על הסכם טוב, הדומה להסכם הסגל הזוטר באוניברסיטאות האחרות”
לדברי עו”ד איתי סבירסקי, ממייסדי כוח לעובדים ומי שליווה את סגל ההוראה מראשית ההתארגנות: “נציגות סגל ההוראה ניהלה מאבק ממושך ומרשים בכל קנה מידה, משהוסר כעת המכשול האחרון, ימוסדו יחסי עבודה קיבוציים ראויים עם האוניברסיטה ויחול שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של סגל ההוראה. בנוסף, כוח לעובדים ירשום עוד הישג משמעותי, במהלך בנייתו כאלטרנטיבה איגוד-מקצועית דמוקרטית להסתדרות הכללית, וכגורם המנגיש את זכות ההתאגדות ליותר ויותר עובדים בישראל.”

חתימה על הסכם קיבוצי באוניברסיטה הפתוחה

Sunday, January 30th, 2011

אנו שמחים להודיע כי מחר, יום שני ה- 31.1.2011 , בשעה 1200 בצהריים, יחתמו נציגות סגל ההוראה האקדמי וארגון כוח לעובדים, והנהלת האוניברסיטה הפתוחה, על ההסכם הקיבוצי אשר הוצג בפניכם וזכה לתמיכתכם. הרגע הזה מוכיח שהעמל והמאבק של השנים האחרונות לא היו לשווא. הוא לא היה מתאפשר ללא התמיכה ושיתוף הפעולה של חברי סגל ההוראה.

לאחר חתימת ההסכם תחל ההיערכות ליישומו. אנו נמשיך לפעול בשקיפות מלאה ונעדכן במהלך הדברים הצפוי.

 
אנו קוראים לכל מי מבניכם שעדיין אינן חברים בארגון העובדים היציג, להצטרף ולחזק אותנו לקראת האתגרים בשנים הבאות. 
כיצד מצטרפים לסניף עובדי/ות האוניברסיטה הפתוחה? יש ללחוץ כאן.

אנו מברכים את חברת נציגות סגל ההוראה, יפית יצחק שנבחרה לכהן כיושבת ראש אסיפת הנציגים הארצית של כוח לעובדים.

הכרעת בית הדין לעבודה בעניין האוניברסיטה הפתוחה

Friday, January 21st, 2011

אנו  שמחים להודיע בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדת “כוח לעובדים” ופסק כי  “כוח לעובדים” הוא הארגון היציג של סגל ההוראה האקדמי באוניברסיטה הפתוחה, כפי שהיה בכל שלב ובכל מועד בו העניין נבדק. אנו מברכים על כי בית הדין דחה את טענותיה של ההסתדרות  אחת לאחת ובעיקר זו בדבר ‘פוגענותו’ כביכול של ההסכם הקיבוצי.

אנו מבקשים להודות לכל אלו שתמכו בנו לאורך הדרך הארוכה והקשה:

ראש וראשון לעו”ד איתי סבירסקי, שייצג את הארגון בבית הדין הארצי לעבודה, לשי כהן ולעמי וטורי שהיו עמנו מתחילת דרכנו, וכמובן לחברי סגל ההוראה אשר תמכו בנו והיו שותפים לאין ספור רגעי המבחן והקושי שליוו מאבק צודק זה.

 לחברי סגל ההוראה אשר באמונם עדיין לא זכינו נאמר, אנו חברים באותו מקום עבודה, וכוחנו הוא באחדותנו. אנו קוראים לכם להתעלות מעל פחדי העבר ולהצטרף אלינו להמשך שיפור תנאי ההעסקה באוניברסיטה הפתוחה בשנים הבאות.

לאחר שנתיים  ויותר של מאבק ארוך ועיקש, הכרת בית הדין  פירושה תחילתו של עידן העבודה הקיבוצית, באוניברסיטה הפתוחה, ועמו  יישום תנאי עבודה ושכר משופרים.

לקריאת פסק הדין יש ללחוץ כאן

כתבה מומלצת של יוסי דהאן באתר העוקץ.

חג ט”ו בשבט שמח