תוצאות הבחירות למועצת הסגל האקדמי באו”פ

Wednesday 16 כNov, 2011

כחלק מההסכם הקיבוצי, שנחתם בין הסגל האקדמי להנהלת האו”פ, הוקמה מועצה המייצגת את כלל הסגל לה יכלו להיבחר ולבחור כל עובדי סגל ההוראה, גם כאלו שאינם חברים בכוח לעובדים.
בבחירות הוצגה רשימת מועמדים, מטעם נציגות “כוח לעובדים”, שהורכבה מפעילי הנהגת הסניף.
עובדים שעמדו בחזית ניסיון ההסתדרות לבלום את ההסכם התמודדו בבחירות ברשימה משלהם תוך השקעת מאמץ גדול. למרות זאת, כל המועמדים מרשימת כוח לעובדים נבחרו להנהיג גם את מועצת הסגל האקדמי הזוטר באו”פ.

להלן הרכב המועצה הנבחר: לימור ארון, יניב בר-אילן, יפית יצחק, ד”ר גיל פישהוף, שרון קיטרו, ד”ר דרור בר-ניר ועו”ד דוד לופו.
כהנהגת הסניף וכארגון זכינו באמון מחודש וחיזוק חיובי מהעובדים באו”פ – האוניברסיטה הגדולה בארץ וחיזוק נוסף להסכם הקיבוצי החשוב שהושג.

אפשרות התגובות סגורה.