Archive for the ‘בית הדין הארצי לעבודה’ Category

הכרעת בית הדין לעבודה בעניין האוניברסיטה הפתוחה

Friday, January 21st, 2011

אנו  שמחים להודיע בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדת “כוח לעובדים” ופסק כי  “כוח לעובדים” הוא הארגון היציג של סגל ההוראה האקדמי באוניברסיטה הפתוחה, כפי שהיה בכל שלב ובכל מועד בו העניין נבדק. אנו מברכים על כי בית הדין דחה את טענותיה של ההסתדרות  אחת לאחת ובעיקר זו בדבר ‘פוגענותו’ כביכול של ההסכם הקיבוצי.

אנו מבקשים להודות לכל אלו שתמכו בנו לאורך הדרך הארוכה והקשה:

ראש וראשון לעו”ד איתי סבירסקי, שייצג את הארגון בבית הדין הארצי לעבודה, לשי כהן ולעמי וטורי שהיו עמנו מתחילת דרכנו, וכמובן לחברי סגל ההוראה אשר תמכו בנו והיו שותפים לאין ספור רגעי המבחן והקושי שליוו מאבק צודק זה.

 לחברי סגל ההוראה אשר באמונם עדיין לא זכינו נאמר, אנו חברים באותו מקום עבודה, וכוחנו הוא באחדותנו. אנו קוראים לכם להתעלות מעל פחדי העבר ולהצטרף אלינו להמשך שיפור תנאי ההעסקה באוניברסיטה הפתוחה בשנים הבאות.

לאחר שנתיים  ויותר של מאבק ארוך ועיקש, הכרת בית הדין  פירושה תחילתו של עידן העבודה הקיבוצית, באוניברסיטה הפתוחה, ועמו  יישום תנאי עבודה ושכר משופרים.

לקריאת פסק הדין יש ללחוץ כאן

כתבה מומלצת של יוסי דהאן באתר העוקץ.

חג ט”ו בשבט שמח